logo

Wyparka Próżniowa CAA9a DUO

Wyparka Próżniowa – Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożywczego (PEFA Pleszew)
Typ: CAA9a DUO
Rok produkcji: 1974
Grzanie: Para o ciśnieniu 8 bar
Zapotrzebowanie na parę: 274 kg/h
Ciśnienie robocze: 8 atm.
Temperatura obliczeniowa: 174 C
Zapotrzebowanie na energię: 4,1 kW
Obroty mieszadła górnego: 74 obr/min
Pojemność części grzejnej: 16 dm3
Pojemność części roboczej: 10 dm3
Pojemność całkowita jednego kotła: 70 dm3
Pojemność robocza jednego kotła: 50 dm3
Wydajność urządzenia:
– dla masy mlecznej: 260 kg/h
– dla karmelu: 180 kg/h
Waga: 660 kg
Dostępna ilość: 2szt.