Aspen Brothers

Usługi

Naprawa i Konserwacja Maszyn

 • naprawa układów mechanicznych
 • naprawa układów sterowania oraz automatyki przemysłowej
 • programowanie sterowników PLC

Usługi Rzeczoznawstwa Technicznego Doradztwo i Opracowania Techniczne
(Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich nr: 9883/14)

 • wyceny maszyn i urządzeń technicznych oraz środków transportu
 • projekty techniczne i ekspertyzy maszyn i urządzeń technicznych oraz środków transportu
 • orzecznictwo, ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych oraz środków transportu

Opracowania Techniczne:

 • dokumentacja techniczno-konstrukcyjna maszyn i urządzeń technicznych
 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń technicznych
 • deklaracje zgodności WE
 • kosztorysy
 • inwentaryzacje

Konsultacje w zakresie Systemów Zarządzania i Bezpieczeństwa Żywności:

 • ISO 9001/2015
 • IFS
 • BRC
 • ISO 22000