logo

Pompa Do Czekolady CPA 39

Pompa do czekolady CPA 39

Dane techniczne:
Średnia wydajność pompy: 2640 dm3/h
Ciśnienie robocze maksymalne: 0,36 Mpa
Zakres temperatury pompowanej masy: 313 – 365 K (40-900C)
Moc: 1,5 kW
Prędkość obrotowa: 125 obr/min
Ciśnienie maksymalne wody grzejnej: 0,4 Mpa
Masa pompy: 121 kg

Pompa zębata jest wykonana z żeliwa i stali węglowej. Układ napędowy pompy składa się z silnika elektrycznego kołnierzowego zamocowanego do kadłuba dwustopniowej przekładni zębatej, ułożyskowanej łożyskami tocznymi, pracującej w kąpieli olejowej. Wał wyjściowy przekładni jest jednocześnie wałem napędowym pompy zębatej, ułożyskowanym w jej kadłubie łożyskiem ślizgowym oraz uszczelnionym dławicowo. Elementem roboczym pompy są koła zębate, z których jedno osadzono na wale napędowym, drugie natomiast ułożyskowano ślizgowo na wale sztywno zamocowanym w kadłubie pompy.
Kadłub pompy ma komory grzejne ogrzewane gorącą wodą. Pompa może pompować w dwóch kierunkach, co realizuje się przez zmianę kierunku obrotów pompy.
Pompa zębata działa na zasadzie współpracujących za sobą kół zębatych osadzonych w kadłubie, których wręby międzyzębne przenoszą masę po obwodzie koła, a wchodzące w nie zęby wyciskają masę w momencie zazębiania się, nadając tym samym odpowiedni kierunek przepływu.
Pompa charakteryzuje się:

  • możliwością pompowania mas krystalizujących w temp. otoczenia przez zastosowanie podgrzewanego kadłuba pompy,
  • możliwością pompowania mas o zwiększonym działaniu koordynującym (wykonane z żeliwa kwasoodpornego),
  • wyeliminowaniem przecieków pompy i strat mas przez zastosowanie łożysk ślizgowych zabudowanych wewnątrz kadłuba pompy, umożliwiających zastosowanie tylko jednego uszczelnienia dławnicowego wału napędzającego pompy.