Aspen Brothers
Detektor Metalu SARTORIUS (Okno 360x50mm)

Detektor Metalu SARTORIUS (Okno 360x50mm)

Detektor metalu SARTORIUS (Okno 360x50mm)

DANE TECHNICZNE:
Typ:
Szerokość taśmy: ~300mm
Wymiar okna całkowity: 360 x 70mm (szer. x wys.)
Separacja produktu za pomocą zapadni.
Zsyp zanieczyszczonych produktów do zamkniętego pojemnika
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa.
Osłony produktu z grubego poliwęglanu
Spełnia wymagania systemu BRC